ERP

odoo
Ana ürünümüz açık kaynak kodlu Odoo ile teknik üstünlüklerimizi ve Endüstri 4.0’ın gücünü kullanarak, işletmelerin tüm süreçlerini dijitalleştiriyoruz.

ERP (Enterprise Resource Planning - Kurumsal Kaynak Planlama) bir kurumun ya da organizasyonun, tedarik, muhasebe, proje yönetimi, üretim, satış gibi faaliyetlerini yönetmesini sağlayan yazılım paketleri ve sistemlerdir. ERP üzerindeki uygulamalarda pek çok iş süreci tanımlanır ve birbiriyle entegre olması sayesinde, uygulamalar arasında veri akışı sağlanır. Bir veri, birden fazla kaynak tarafından paylaşılabilir, böylelikle verinin farklı şekillerde çoğalmasının önüne geçilir ve veri bütünlüğü kazanılır.